Anunț angajare

Spitalul Digenio

Angajează

Secretară

CV-urile pot fi trimise pe e-mail, la adresa resurseumane@doctortantau.ro, sau pot fi depuse personal la adresa Strada Porțelanului nr. 2, Cluj-Napoca.

Reglementarea accesului mass-media în spital

logo_ico.gif
  • Accesul reprezentantilor mass-media in unitate, in vederea inregistrarii, fotografierii sau filmarii se face numai in baza unei cereri scrise aprobate de director general, respectand dreptul la intimitate al pacientilor. In situatia in care director general al  unitatii nu este prezent in unitate, accesul reprezentantilor mass-media este permis numai cu aprobarea inlocuitorului directorului general.
  • Accesul reprezentantilor mass-media in spital este permisa pe baza acreditarii acestora (aprobarii date de directorul general). Pentru obtinerea acreditarii, institutiile de presa vor face demersuri scrise (cerere), specificand numele persoanelor ce fac parte din echipa de presa (reporter, cameraman, etc), datele de identificare si numarul de telefon al acestora.
  • Acreditarea de presa se acorda fara discriminare, in termen de cel mult 5 zile de la inregistrare. Acreditarea poate fi refuzata sau retrasa pentru fapte care impiedica desfasurarea normala a activitatii unitatii si care nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul reprezentant mass-media, in cazul in care se constata abateri grave sau repetate de la normele deonotologiei profesionale sau pentru fapte prin care a fost incalcata prezenta procedura. In acest caz, va fi informata institutia mass-media pentru obtinerea acreditarii pentru un alt reprezentant.
  • Pe toata durata deplasarii in incinta unitatii, reprezentantii mass-media vor fi insotiti de persoana desemnata de catre directorul general.
  • Dupa instiintarea prealabila a directorului general al unitatii si cu acordul acestuia, purtatorul de cuvant indeplineste urmatoarele atributii:

          - Furnizeaza reprezentantilor mass-media prompt si complet orice informatie de interes public, care priveste activitatea institutiei;

          - Informeaza in timp util si asigura accesul reprezentantilor mass-media la activitatile si actiunile de interes public, organizate de unitate;

          - Asigura periodic sau de fiecare data cand activitatea institutiei prezinta un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informari de presa, organizarea de conferinte de presa, interviuri, briefinguri.

  • Toate informatiile solicitate vor fi date sub rezerva respectarii Legii 46/2003 privind drepturile pacientilor; declarariile vor fi date in acelasi timp pentru toti reprezentantii mass-media.

________________
Cadru legislativ:

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului;

Ordin MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.

_____

NOTA: responsabilului cu comunicarea externă este prof. dr. Marcel Tantau

Powered by Gabilu with Drupal technology inspired by Maksimer and Danetsoft