Anunț angajare

Spitalul Digenio

Angajează

Secretară

CV-urile pot fi trimise pe e-mail, la adresa resurseumane@doctortantau.ro, sau pot fi depuse personal la adresa Strada Porțelanului nr. 2, Cluj-Napoca.

Regulile de comportament ale pacienților în cadrul unitatii

logo_ico.gif

Pacienții vor lua la cunoștință prevederile de ordine interioară care-i privesc și se vor angaja să le respecte prin semnarea consimțământul informat.

Regulile de ordine interioară al pacienților cuprinde obligaţiile acestora în legătură cu modul lor de comportare pe perioada internării și sunt în legătură cu următoarele aspecte:

 • Prezentarea tuturor actele necesare la internare care să ateste calitatea de asigurat și trimiterea de către medicul de familie (exceptînd situațiile de prezentare în regim de urgență).
 • Predarea fără întârziere a hainelor şi încălţămintei de stradă la garderoba institutiei sau aparținătorului care îl însoțește, îmbrăcarea și purtarea echipamentului de spital (pijama, halat și papuci de casă) pe toată durata internării și numai în interiorul institutiei.
 • Să ia la cunoştinţă, să înțeleagă și să respecte tratamentul medical explicat de către medicul curant pe care şi-l asumă prin semnătură pe consimțământul informat.
 • Informarea imediată a medicului curant/asistentei de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării sale de sănătate.
 • Respectarea conduitei terapeutice, cooperarea la tratament, etc. iar procurarea de medicamente din afara institutiei să fie permisă numai de medicul curant.
 • Pacienții vor avea o atitudine respectuoasă față de personalului (ne)medical din institutie și sunt obligaţi să păstreze curăţenia saloanelor, culoarelor şi grupurilor sanitare şi să respecte regulile de menţinere a curăţeniei în instituție și regulile de ordine interioară :realizarea igienei corporale, aerisirea sau curățenia în saloane, respectarea liniștii în perioadele de odihnă, nefolosirea telefonului mobil în salon pe timpul vizitelor medicale sau a perioadelor de odihnă, respectarea regulilor în legătură cu efectuarea vizitelor, achitarea serviciilor cu plată).
 • Respectarea integrităţii bunurilor din patrimoniul institiei, inventarul salonului sau a secției şi folosirea cu grijă și corectă a instalaţiilor sanitare, electrice sau de orice fel la dispoziție, în caz contrar obligându-se la plata daunelor produse (personal sau de către aparținătorii și vizitatorii săi).
 • În salon sunt interzise consumul alimentelor contraindicate de medicul curant sau a celor alterabile, introducerea și consumul de băuturi alcoolice, fumatul sau jocurile de noroc.
 • Repausul la pat pe durata indicată de medicul curant este obligatoriu iar deplasările pentru investigaţii şi tratamente se vor face numai la indicaţia personalului medical. În afara perioadelor stabilite pentru repaus sau a celor de vizită medicală, pacientul se poate deplasa pentru recreere sau cupărături, în curtea interioară a institutiei;
 • Pacienții au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu ceilalţi bolnavi, evitând încălcarea regulilor de disciplină, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiiţă pe un ton adecvat și imediat ce este posibil, asistentei de salon, medicului curant care sunt obligaţi să asculte şi să rezolve orice plângere.
 • Pacienții sunt obligaţi să explice membrilor familiilor si sa lămurească pe aparţinători în legătură cu respectarea cu stricteţe a regulilor privind vizitarea pacienților și a dispozițiilor referitoare la obligațiile pacienților pe timpul internării și după externare.
 • Să prezinte medicului de familie biletul de ieşire din spital şi scrisoarea medicală primite la externare și să continue efectuării tratamentului la domiciliu (după externare), conform recomandărilor medicului curant.

Powered by Gabilu with Drupal technology inspired by Maksimer and Danetsoft